شرايط بورسيه دانشگاه‎هاي تركيه

نگاهي اجمالي به شرايط بورسيه دانشگاه‎ها تركيه


تدبیرساز بازدید: 2 تاریخ:
شرايط بورسيه دانشگاه‎هاي تركيه

مقدمه

شرايط بورسيه دانشگاه‎ها تركيه نسبت به كشورهاي همسايه راحت و سهل است و دانشجوياني كه در دانشگاه‌هاي اين كشور تحصيل مي‌كنند با رعايت شرايط و الزاماتي، از بورسيه دانشگاه‎ها استفاده كنند.  بورسيه دانشگاه‎ها در واقع كمك هزينه دولتي تركيه است كه به دانشجويان ممتاز تعلق مي‌گيرد. بورسيه با رعايت شرايطي به دانشجويان برتر و ممتاز اعطاء مي‌شود و دانشجو لازم نيست كه در آزمون زبان يا آزمون ديگري شركت كند.

بورسیه دانشگاه‌ها ترکیه
بورسیه تحصیلی دانشگاه ترکیه

از آن جايي كه هزينه‌هاي دانشجويي در كشور تركيه خيلي زياد است به همين دليل دولت تركيه تصميم گرفته كه به دانشجويان برتر و ممتاز كمك كند. دانشجويان پذيرفته شده مي‌توانند، رايگان تحصيل كرده و خوابگاه، بيمه درماني رايگان استفاده كرده و مبلغي را به عنوان كمك هزينه دريافت كنند.

نگاهي اجمالي به شرايط بورسيه دانشگاه‎ها تركيه

دولت تركيه به دانشجويان هر سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري اين امكان را ايجاد كرده كه از بورسيه دانشگاه‎ها استفاده كنند. بورسيه دانشگاه‎ها در 12دانشگاه ها ارائه مي‌شود و دانشجويان اكثر رشته‌ها مي‌توانند از اين امكان استفاده كنند.

شرايط سني براي دريافت بورسيه دانشگاه‎ها در سال 2020

 1. سن كمتر از 21 سال براي مقاطع كارشناسي، پزشكي
 2. سن كمتر از 30 براي مقاطع فوق كارشناسي
 3. سن كمتر از 35 براي مقطع دكتري

شرايط نمره براي دريافت بورسيه دانشگاه‎ها در سال 2020

 1. حداقل معدل 14 از 20 يا 70 از 100 در مقطع كارشناسي
 2. حداقل معدل 15 از 20 يا 75 از 100 در مقطع كارشناسي ارشد
 3. حداقل معدل 15 از 20 يا 75 از 100 در مقطع دكتري
 4. حداقل معدل 18 از 20 يا 90 از 100 در رشته هاي پزشكي

مدارك مورد نياز براي دريافت بورسيه دانشگاه‎ها در سال 2020

 • مدارك شناسايي معتبر

 • عكس جديد پرسنلي
 • مدرك فارغ‌التحصيلي
 • ريز نمرات
 • كارنامه آزمون ورودي به دانشگاه
 • نمرات آزمون‌هاي بين‌المللي زبان تركي استانبولي
 • نمرات آزمون‌هاي بين‌المللي زبان انگليسي
 • پروپوزال در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
 • انگيزه‌نامه
 • توصيه‌نامه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
 • رزومه تحصيلي
 • جوايز تحصيلي

نگاهي اجمالي به شرايط بورسيه دانشگاه‎ها تركيه

دولت تركيه به دانشجويان هر سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري اين امكان را ايجاد كرده كه از بورسيه دانشگاه‎ها استفاده كنند. بورسيه دانشگاه‎ها در 12دانشگاه ها ارائه مي‌شود و دانشجويان اكثر رشته‌ها مي‌توانند از اين امكان استفاده كنند.

شرايط سني براي دريافت بورسيه دانشگاه‎ها در سال 2020

 1. سن كمتر از 21 سال براي مقاطع كارشناسي، پزشكي
 2. سن كمتر از 30 براي مقاطع فوق كارشناسي
 3. سن كمتر از 35 براي مقطع دكتري

شرايط نمره براي دريافت بورسيه دانشگاه‎ها در سال 2020

 1. حداقل معدل 14 از 20 يا 70 از 100 در مقطع كارشناسي
 2. حداقل معدل 15 از 20 يا 75 از 100 در مقطع كارشناسي ارشد
 3. حداقل معدل 15 از 20 يا 75 از 100 در مقطع دكتري
 4. حداقل معدل 18 از 20 يا 90 از 100 در رشته هاي پزشكي

مدارك مورد نياز براي دريافت بورسيه دانشگاه‎ها در سال 2020

 • مدارك شناسايي معتبر
 • عكس جديد پرسنلي
 • مدرك فارغ‌التحصيلي
 • ريز نمرات
 • كارنامه آزمون ورودي به دانشگاه
 • نمرات آزمون‌هاي بين‌المللي زبان تركي استانبولي
 • نمرات آزمون‌هاي بين‌المللي زبان انگليسي
 • پروپوزال در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
 • انگيزه‌نامه
 • توصيه‌نامه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
 • رزومه تحصيلي
 • جوايز تحصيلي

امتيازات دريافت بورسيه دانشگاه‎ها در سال 2020

 • تحصيل رايگان
 • دريافت مبلغ 800 لير در مقطع كارشناسي
 • دريافت مبلغ 1100 لير در مقطع كارشناسي ارشد
 • دريافت مبلغ 1600 لير در مقطع دكتري
 • بليط رفت و برگشت هواپيما
 • خدمات درماني رايگان
 • خوابگاه رايگان
 • آموزش يكساله رايگان زبان تركي استانبولي
 • استقبال و پيك آپ از فرودگاه تا دانشگاه

مدت زمان استفاده از بورسيه دانشگاه‎ها در سال 2020

 • كارشناسي: 4 تا 6 سال به علاوه آموزش يكساله رايگان زبان تركي استانبولي
 • كارشناسي ارشد: 2 سال به علاوه آموزش يكساله رايگان زبان تركي استانبولي
 • دكتري: 4 سال به علاوه آموزش يكساله رايگان زبان تركي استانبولي

نتيجه گيري

بورسيه دانشگاه‌ها تركيه به دانشجويان به هر سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تعلق مي‌گيرد و ارائه مدارك لازم براي دريافت بورسيه تحصيلي لازم و ضروري است و كارشناسان دانشگاه بعد از بررسي مدارك با شما تماس گرفته و شما مي‌توانيد از بورسيه استفاده كنيد. شما در هر مرحله دریافت بورسيه دانشگاه‌ها می‌توانید با وکلای مهاجرتی شرکت تدبیرساز تماس بگیرید.